Debian logo Quality Assurance

dak ls

 genshi | 0.6-1  | squeeze | source
 genshi | 0.6-3  | wheezy  | source
 genshi | 0.7-3  | jessie  | source
 genshi | 0.7-5  | stretch | source
 genshi | 0.7.1-5 | buster  | source
 genshi | 0.7.3-2 | bullseye | source
 genshi | 0.7.3-2 | sid   | source

in
Show: More options, help