Debian logo Quality Assurance

dak ls

 libffi | 3.0.9-3     | squeeze         | source
 libffi | 3.0.10-3    | wheezy          | source
 libffi | 3.0.10-3+deb7u2 | wheezy-security     | source
 libffi | 3.1-2+deb8u1  | jessie-kfreebsd-security | source
 libffi | 3.1-2+deb8u1  | jessie-security     | source
 libffi | 3.1-2+deb8u1  | jessie          | source
 libffi | 3.2.1-6     | stretch         | source
 libffi | 3.2.1-9     | buster          | source
 libffi | 3.2.1-9     | sid           | source
 libffi | 3.3-6      | bullseye         | source
 libffi | 3.3-6      | sid           | source
 libffi | 3.4.2-4     | bookworm         | source
 libffi | 3.4.2-4     | sid           | source

in
Show: More options, help