Debian logo Quality Assurance

dak ls

 make-doc-non-dfsg | 4.0-2  | jessie/non-free  | source
 make-doc-non-dfsg | 4.1-3  | stretch/non-free | source
 make-doc-non-dfsg | 4.2.1-1 | buster/non-free  | source
 make-doc-non-dfsg | 4.3-2  | bullseye/non-free | source
 make-doc-non-dfsg | 4.3-2  | bookworm/non-free | source
 make-doc-non-dfsg | 4.3-2  | trixie/non-free  | source
 make-doc-non-dfsg | 4.3-2  | sid/non-free   | source

in
Show: More options, help