Debian logo Quality Assurance

dak ls

 xapian-bindings | 1.2.19-2    | jessie      | source
 xapian-bindings | 1.4.3-1     | stretch      | source
 xapian-bindings | 1.4.11-2~bpo9+1 | stretch-backports | source
 xapian-bindings | 1.4.11-2    | buster      | source
 xapian-bindings | 1.4.18-1    | bullseye     | source
 xapian-bindings | 1.4.22-1    | bookworm     | source
 xapian-bindings | 1.4.22-1    | sid        | source

in
Show: More options, help